Výpis z katastru

Výpis z katastru nemovitostí, je dokument na kterém najdete veškeré informace o dané nemovitosti, kdo je vlastníkem, zda je omezeno vlastnické právo, například zástavním právem, věcným břemenem či jiným právem.

Výpis z katastru nemovitostí získáte na jakémkoli katastrálním úřadě.