Územní plán

Územní plán je plán rozvoje obce a definuje na jakých pozemcích je možné stavět a co.

K jakému účelu jsou dané pozemky určené. Územní plán či případné změny schvaluje zastupitelstvo obce. V územním plánu najdeme, kde povedou nové silnice, kde bude zeleň, kde je možné stavět bytové domy či rodinné domy, území určené pro komerční využití atd.