Terasa

Terasa (z franc. terrace a z lat. Terra - země) je obecně přírodní nebo uměle vytvořená plošina, stupeň v terénu, případně zpevněná zdí.

Terasa je jinak vodorovná plocha kolem stavby, zpevněná podezdívkou, opatřená zábradlím a upravená pro pobyt osob. A někdy takto nazýváme i upravenou plochu střechy budovy.