Warning: file(index_2k18.lang): failed to open stream: No such file or directory in /home/web2/web/web2.cz/web2-hosting/hanzlicek-real/index_2k18.php on line 14
Společné jmění manželů | Nemovitosti Praha a okolí | Aleš Hanzlíček Reality Praha

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů, též SJM, tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo společně za trvání manželství,

s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů.