Rodinný dům

Rodinný dům je dům, který stojí zpravidla na vlastním pozemku a je určený převázně k bydlení.

Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné bytové jednotky a zároveň plocha nebytových prostor nesmí přesouhlout ty bytové. Rodinný dům má nejvýše jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží plus podkroví. Má vždy číslo popisné.