Pronájem

Pronájem bytu, domu či nebytového prostoru má vždy písemnou formu.

Na základě nájemní smlouvy pronajímatelem pronajímá nájemci byt, dům či nebytový prostor za dohodnuté měsíční nájemné. Pronájem či nájem je sjednaný vždy na dobu určitou či neurčitou. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatel upravuje občanský zákoník.