Pozemek

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí.

Pozemek je zakreslen v katastrální mapě na katastrálním úřadě, který eviduje také další informace o daném pozemku (např. druh pozemku nebo způsob jeho využití). Pozemek může tvořit jedna nebo více parcel. Pozemky dále dělíme na zastavěné a nezastavěné.