Parcela

Parcela – pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Parcelu - pozemek, dále dělíme na stavební nebo nestavební. Zda mohu na parcele postavit nemovitost mi sdělí územní plán obce nebo příslušný stavební úřad. Nestavební parcely tvoří zpravidla zeleň, louky, pastviny, lesy, vodní toky, rybníky.