Warning: file(index_2k18.lang): failed to open stream: No such file or directory in /home/web2/web/web2.cz/web2-hosting/hanzlicek-real/index_2k18.php on line 14
Parcela | Nemovitosti Praha a okolí | Aleš Hanzlíček Reality Praha

Parcela

Parcela – pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Parcelu - pozemek, dále dělíme na stavební nebo nestavební. Zda mohu na parcele postavit nemovitost mi sdělí územní plán obce nebo příslušný stavební úřad. Nestavební parcely tvoří zpravidla zeleň, louky, pastviny, lesy, vodní toky, rybníky.