Nemovitost

Nemovitost je pozemek či stavba, která je pevně spojena se zemí.

Nemovitost je zapsaná v katastru nemovitostí. Mezi nemovitosti patří - pozemek, byt, rodinný dům, bytový dům, garáž, ateliér, nebytový prostor, ubytovací jednotka, les, louka, pastvina, vodní toky, rybníky.