Nebytový prostor

Nebytový prostor je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.

Nebytový prostor je například garáž, obchod, kancelář, studio, ateliér, sklad apod. Nebytový prostor je zapsaný v katastru nemovitostí a je možné ho použít jako zástavu při ručení za hypotéku od banky.