List vlastnictví

List vlastnictví (též LV) se zakládá v katastrálním území pro skupinu nemovitostí nebo jednotek, které patří jednomu vlastníkovi, resp. spoluvlastníkům.

Jedná se o veřejnou listinu zapsanou v katastru nemovitostí, která obsahuje údaje o dané nemovitosti, jejím vlastníkovi, popř. spoluvlastnících, a o právech třetích osob (věcná břemena, předkupní práva či zástavní práva).