Kupní smlouva

Kupní smlouva je právní dokument uzavíraný mezi kupujícím a prodávajícím a má vždy písemnou formu.

Kupující prodává prodávajícímu danou nemovitost (byt, dům, chatu, chalupu, pozemek, nebytový prostor) za předem dohodnutou kupní cenu. Kupní cena se skládá do úschovy (banka, advokát, notář) a po přepisu vlastnictví je vyplacena prodávajícímu.