Katastrální úřad

Katastrální úřad je orgán ústřední státní správy, který eviduje veškeré nemovitosti, jejich údaje a práva.

Katastrální úřady jsou rozdělené podle krajů a každý kraj má pak svá katastrální pracoviště. Katastrální úřad v Praze má tři pracoviště, a to Praha, Praha-východ a Praha-západ. Dále na Praze 8 v Kobylisích sídlí i Katastrální úřad pro Středočeský kraj.