Jistota

Jistota nebo-li postaru kauce je určená ke krytí nákladů souvisejících s případným poškozením bytu, domu, nebytového prostoru či jeho zařízení,

a dále k vyrovnání případných nedoplatků při ukončení nájmu. Maximální výši jistoty určuje občanský zákoník a je ve výši tří měsíčních nájmů.