Inženýrské sítě

Výraz inženýrské sítě zahrnuje veškeré přípojky nutné pro výstavbu domu na daném pozemku.

Mezi inženýrské sítě patří - vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, telefon. Pro cenu pozemku je rozhodující, jak daleko od pozemku jsou dané inženýrské sítě a jejich případná kapacita.