Geometrický plán

Geometrický plán je listina, kterou vyhotovuje geodet nebo geodetická kancelář.

Geometrický plán slouží jako technický podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí a bývá součástí právních listin, na jejichž základě se tato změna zapisuje (kupní smlouva, darovací smlouva, ohlášení dokončené stavby apod.).