Dvojdům

Dvojdům je samostatně stojící dům, který má střední dělicí stěnu společnou.

V konstrukci stavby dochází k propojení jak základů, tak obvodových stěn a mnohdy i konstrukce krovů. Každá polovina domu má svůj vlastní vstup a oddělené zahrady. Je to kompromis mezi solitérním domem a dvěma rodinnými domy vedle sebe.