Družstevní byt

Družstevní byt je byt ve vlastnictví bytového družstva, jehož člen (vlastník družstevního podílu) je oprávněn byt užívat. 

Uživatel bytu vlastní v příslušném družstvu družstevní podíl, se kterým bývá spojeno právo nájmu družstevního bytu. Při prodeji takového bytu mluvíme o převodu družstevního podílu z převodce na nabyvatele. Daň z nabytí se u družstevního bytu neplatí.