Dražba

Dražba je forma prodeje nemovitostí - bytů, domů, pozemků, nebytových prostor, tak i movitého majetku - osobní věci, auta, lodě apod.

Máme dražbu dobrovolnou a nedobrovolnou. Nedobrovolná dražba je zpravidla nařízená z důvodu neplacení závazků vlastníka nemovitosti vůči věřitelům.