Bytový dům

Bytový dům je stavba určená pro bydlení, kde více než polovinu podlahové plochy tvoří byty. Bytový dům má minimálně 3 samostatné bytové jednotky a společné prostory. Definice bytového domu neřeší konstrukční řešení domu a tak sem patří i panelový dům.