Anuita

Anuita je konstantní platba po smluvené období, většinou se jedná o splátku úvěru.

Anuita je složena ze splátky úroku a splátky jistiny. S anuitou se setkáváme při prodeji družstevního bytu, respektive při převodu družstevního podílu. Jestliže je anuita splacená, je možné požádat družstvo o převod bytu do osobního vlastnictví.