Dotaz na termín prohlídky

Zašlete Váš dotaz online a odpověď můžete očekávat do 24 hodin.

*

*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou a realizací realitních služeb OSVČ Aleše Hanzlíčka, se sídlem na adrese Bechlínská 705/2, Praha 9, řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na OSVČ Aleše Hanzlíčka, se sídlem na adrese Bechlínská 705/2, Praha 9.

Údaje označené (*) jsou povinné.